DR FOAM FLUX 500 ml. - ALKALICZNY PRODUKT MYJĄCO-ODTŁUSZCZAJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY

Produkty|Dodatki|SUPER NOWOŚĆ !! Produkty Firmy HapLabs

Cena:17.00

SPOSÓB UŻYCIA:

Do stosowania w różnych urządzeniach do nakładania piany. Po zakończonym cyklu produkcyjnym – do całkowitego oczyszczenia powierzchni betonowych, kamiennych, stalowych, aluminiowych oraz plastikowych, produkt rozprowadza się poprzez spienianie roztworem o stężeniu 2 - 5% ( 2 – 5L na 100L wody). Następnie, tak przygotowanym roztworem, należy spryskać zabrudzone powierzchnie wykorzystując w tym celu 250 ml roztworu na 1 m2 czyszczonej powierzchni. Pianę należy nakładać od dołu, następnie pozostawić na ok. 10 min. Po wymaganym czasie dokładnie spłukać oczyszczone powierzchnie czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE:

Produkt przechowywać szczelnie zamknięty, tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. Magazynować z dala od niskich temperatur oraz bezpośrednich źródeł nasłonecznienia, w temperaturze: od 5 do 35˚C. Pojemniki muszą posiadać oryginalne zamknięcia i etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed dostępem osób nieupoważnionych. Unikać kontaktu z silnymi zasadami i chlorem.

Skład chemiczny: niejonowe środki powierzchniowo czynne 5 – 15%, fosfoniany < 5%, substancja czynna: chloran (I) sodu/ podchloryn sodu 28-30g / 100g

Spektrum mikrobiologiczne:

Działanie bakteriobójcze >0.5%, wg: PN-EN 13697:2002

Działanie grzybobójcze >0.8%,wg: PN-EN 13697:2002

Zarejestrowany w Urzędzie Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

OPAKOWANIE: 500 ml