Fumagri OPP 25 m3 NOWOŚĆ !

SUPER NOWOŚĆ !! Produkty Firmy HapLabs

Cena:29.00

Sposób użycia:

· Zamknąć dopływ powietrza.

· Oczyścić dezynfekowaną powierzchnię. Wyłączyć wentylatory, czujniki dymu i fotokomórki.

· Usunąć wszystkie łatwopalne materiały na odległość min. 1,5 - 3 m od świecy.

· Kilkukrotnie wstrząsnąć pojemnikiem przed otwarciem.

· Przygotować i rozstawić świece w ilości odpowiadającej powierzchni pomieszczenia.

· Umieścić pojemnik na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i ogień.

· Usunąć wieczko, podpalić knot ( jako pierwszą zawsze podpalić świecę umieszczoną najdalej od wyjścia).

· Przed opuszczeniem pomieszczenia, upewnić się, że dezynfekcja przebiega prawidłowo.

· Zamknąć drzwi i umieścić ostrzeżenia o trwającym procesie dezynfekcji.

· Minimalny czas kontaktu 4 godziny, optymalny 12 godzin.

 

· Czas wietrzenia, po którym można wprowadzić gołębie ok. 0,5 - 1 godziny.